Skip Navigation

Free Marketing Consultation

Do you need help with your ICOs marketing?
We have experience of over 50 ICO campaigns and we can help you to get funded!

Nejkomplexnější recenze ICO.
Pomůžeme vám lépe poznat a lépe porozumět.

Získejte zdarma průvodce ICO pro začátečníky zde

Prodeje tokenů & ICO živě

News

Co je ICO

Kompletní příručka pro začátečníky s ICO: Co potřebujete vědět

Pokud jste nováčkem ve světě kryptoměny, pojem ICO Vám může připadat zvláštní. Pokud nováčkem nejste, stále máte nejspíš79754 malé, nebo žádné povědomí o ICO. Tak i tak, tato příručka slouží k demystifikaci konceptu ICO a má za cíl poukázat na výhody tohoto konceptu.

Pro začátek, ICO jednoduše znamená Prvotní nabídka mincí (Initial Coin Offering). Jde o praktickou techniku získávání financí na nový projekt, business nebo obchod s kryptoměnou. ICO je neregulovaný způsob crowdfundingu s pomocí kryptoměny.

Během implementace ICO může společnost nebo nový podnik jednoduše vybrat prostředky potřebné k pokračování projektu nebo odstartování projektu nového prodejem tokenů kryptoměny. Během ICO je malé procento nově vydané kryptoměny prodáno potenciálním investorům výměnou za peníze nebo jakýkoliv jiný zákonný tendr.

Mnoho společností využívá ICO k získávání finančních prostředků právě kvůli zajímavým vlastnostem, které nabízí. ICO totiž poskytuje jednodušší a také neregulovaný způsob financování. Nejsou ovlivňovány omezeními, které jsou vlastní kapitalistům a bankám.

Další důležitou vlastností ICO je jejich časový limit. Trvají několik dní nebo týdnů. Některé ze společností úspěšně dokončily své ICO během minut, či hodin, kdežto jiným to trvalo týdny. Ve výjimečných případech narazíte na společnost, jejíž ICO se táhne měsíc.

Pokud jste se nadchli pro investování do ICO, mějte na paměti toto: od ICO, které trvají týdny, nebo měsíce, se držte pryč. Je to totiž ukazatelem toho, že s ICO není něco v pořádku. Účelem ICO je získání prostředků na určitý projekt a měly by mít jasně danou časovou lhůtu.

V ideálním případě, pokud je potřeba získat velkou částku peněz, se společnost může rozhodnout ICO rozdělit do několika fází, přičemž každá z nich má pevně daný termín. Pokud jde o ICO, která mají za úkol získat miliony nebo miliardy dolarů naráz, může to pro investory být signálem podvodného scamu. Nedělejte ze sebe snadný cíl a nestaňte se tak nic netušící obětí kyberpodvodu.

Nicméně jsou i výjimky. Dejte si načas a věnujte úsilí rozlišení mezi podvodníkem a poctivým pořadatelem ICO. Protože ICO nejsou regulovány důvěryhodným orgánem, jako je například Komise pro cenné papíry (SEC), jakékoliv prostředky ztracené během ICO nelze žádným způsobem získat zpět.

Existuje několik rad, které Vám mohou pomoci určit, zda je společnost stojící za ICO důvěryhodná. Od takovéto společnosti se očekává, že vytvoří veřejně přístupnou webovou stránku, kde zpřístupní svoji bílou knihu.

Tato kniha by měla obsahovat cenné informace, jež potvrdí důvěryhodnost celé společnosti; cíl projektu, období získávání financí, cílovou částku a množství tokenů k prodeji výměnou za zákonné platidlo.

Mezi další informace patří například cena každého tokenu, akceptované měny – kryptoměny nebo fiat měny – a informace o týmu, který za plánovaným projektem stojí.

Během kampaně ICO jak podporovatelé iniciativy, tak nadšenci, zakoupí některé z dostupných digitálních mincí pomocí virtuální nebo fiat měny. Tyto měny jsou známé jako tokeny. Jsou podobné akciím společnosti, které jsou prodávány v počáteční veřejné nabídce investorům/zájemcům.

Úspěch celé kampaně je dán schopností ICO získat potřebné prostředky. Pokud jsou prostředky vybrány v daném časovém intervalu, jedná se o úspěšnou kampaň a peníze budou použity na financování příslušného projektu. Pokud je ICO neúspěšná, podporovatelům jsou vráceny jejich peníze.

Pokud celé věci věnujete čas a kriticky ji zvážíte, bude Vám zcela jasné, zda máte do projektu investovat, nebo se od něj držet dál.

Pokud chcete zvýšit své šance na učinění toho správného rozhodnutí, je nezbytné znát několik důležitých faktů o ICO. Například co jsou ICO, jak fungují, jaký je rozdíl mezi ICO a IPO a další související body.

planets

Top interesting facts about ICO

1. První ICO

Mastercoin byl prvním, kdo odstartoval ICO. Byl prvním svého druhu v získávání finančních prostředků na projekt kryptoměny. Tento meta-protokol byl umístěn na dobře známý a akceptovaný Bitcoin blockchain. Byl postaven na Bitcoinu a využíván k tvorbě nové vrstvy měny a také přichází se svými vlastními pravidly. Nicméně v základu zůstal nepozměněn. Jeho pozice v Bitcoin blockchainu mu dává některé doplňkové funkce, které jsou Bitcoinu cizí.

V roce 2013 po svém spuštění na Bitcoin fórech projekt získal celkem 5 000 Bitcoinů (ekvivalent v době realizace projektu). Později byl Mastercoin změněn na Omni.

2. Nejvýnosnější ICO pro investory

Od roku 2013, kdy koncept IC spatřil světlo světa, se osvědčil jako cenný nástroj pro investory. V téže roce byl pomocí ICO financován NXT projekt, který byl proveden na Bitcointalk fórech. Během krátké doby se startupu podařilo s ICO získat ohromných 21 Bitcoinů, což v té době znamenalo zhruba 6 000

Kryptoměna, kterou NXT pro účely své ICO vytvořil, byla naprogramována od nuly bez použití existujícího kódu Bitcoinu. Jednalo se o první implementaci systému proof-of-stake projektovými vývojáři. Pro investory do tohoto projektu se ukázala výnosnou, jelikož se tržní kapitalizace projektu nakonec dostala na více než 100 milionů dolarů.

ICO se mezi investory staly populárními díky své jednoduchosti využití pro získání financí. Tento rok zatím s pomocí ICO investoři získali přes 1,8 miliardy dolarů, přičemž na vedoucí pozici je nedávné ICO Brave Internet Browser, které vydělalo přes 35 milionů dolarů během méně než 30 vteřin. S tímto tempem se ICO brzo stane hlavním způsobem získávání peněžních prostředků, a to hlavně kvůli striktním pravidlům spojeným s úvěrovými procesy bank a jiných organizací.

3. ICO vs. IPO

Prvotní nabídky měny (ICO) a Prvotní veřejné nabídky (IPO) mají něco společného.
Obě jsou využívány k získávání peněz pro společnost, která za projektem stojí. U ICO je kapitálový podíl společnosti nebo startupu prodáván veřejnosti za účelem získání peněz na údržbu společnosti nebo její celý chod. Na druhou stranu do IPO jdou investoři především s příslibem finanční odměny. Proto jsou ICO považovány za crowdsales.

Další rozdíl tkví v oblasti regulace. Zatímco o ICO je známo, že nepodléhají regulaci, opak je pravdou pro IPO. Ty jsou regulovány důvěryhodnými orgány, jako je Komise pro cenné papíry, a dalšími příslušnými orgány. ICO jsou ve většině případů spouštěny relativně neznámými týmy bez jakéhokoliv důkazu o předchozím úspěchu v dané oblasti, avšak dosavadní výsledky hrstky z nich jsou záviděníhodné.

Naprosto se odlišují také dobou trvání. Zatímco pro ICO je typická krátká doba trvání, IPO jsou dlouhodobými programy získávání financí. Většina z nich trvá několik let, zatímco ICO trvají maximálně několik týdnů nebo měsíců.

4. Kdo vytváří ICO?

ICO jsou dílem startupů. Využívají je jako praktický způsob získání kapitálu na financování nového projektu, nebo dokončení projektu stávajícího bez nutnosti podstoupení stresujícího procesu půjčování peněz od bank nebo úvěrových společností. Využitím ICO se vyhýbají úskalím, která jdou ruku v ruce s regulovanými úvěrovými kanály.

Pro tyto společnosti je spuštění ICO nesmírně jednoduché. Potřebují jen vytvořit efektivní bílou knihu s podrobnostmi projektu. Ta obsahuje cenné informace, které pomohou potenciálnímu investorovi pochopit celý projekt a důvody, proč by měl zakoupit tokeny.

V bílé knize je pro objasnění také úplně vysvětlena interní a externí distribuce.
Vlastnická práva jsou sdílena buď virtuálními tokeny nebo kryptomincemi.

5. Množství tokenů

Hodnoty ICO jsou obvykle předurčeny a udržovány po celou dobu trvání kampaně.
Je to proto, že společnost zná přesnou cílovou částku, kterou pro projekt potřebuje získat.
Jakmile společnost stanoví určitou částku, nemůže být změněna.

Společnosti figurující v ICO kampaních distribuují mince dle plánovaných zásob. V dynamické ICO je množství a cena tokenů dána plánovaným finančním ziskem. Na druhou stranu, cena i množství tokenů jsou stanoveny před začátkem ICO a zůstávají po celou dobu trvání stejné.

6. Crowdfunding vs. ICO

Někteří lidé nesprávně zaměňují ICO s crowdfundingem. Faktem je, že tyto dva koncepty nejsou totéž. Zatímco crowfunding využívá internetu k propojení podnikatelů s potenciálními investory pomocí sociálních médií a dalších způsobů s cílem podpořit podniky příspěvky, ICO má k věci jiný přístup .

Ve většině případů je crowdfunding realizován jako podpůrná dárcovská akce projektu, zatímco podporovatelé ICO získávají svoji motivaci z potenciálního budoucího úspěchu projektu a tím zároveň vysoké návratnosti jejich investic.

Přes veškerý úspěch crowdfundingu, americká vláda zavádí regulace, omezující částku, jež potenciální investor do crowdfundingu může investovat. Regulace také určuje, kdo je oprávněn se crowdfundingu účastnit a kdo ne.
To všechno proto, že americká vláda přisuzuje primární důležitost zájmům investorů a podceňuje významný bod: účastníci IPO podstupují obrovské riziko.

Nicméně crowdfunding je také úspěšný.
V roce 2013 bylo pomocí této metody vybrána 1 miliarda amerických dolarů. Tato suma se v dalším roce astronomicky zvedla na 16 miliard dolarů. Částka v roce 2015 byla dvojnásobně vyšší než ta v roce 2014, když na konci roku dosáhla hodnoty 34 miliard dolarů. Experti očekávají, že k roku 2025 dosáhne působivých 300 miliard dolarů, jelikož rok od roku roste.

7. Nebezpečí, která s sebou ICO přináší

Ani koncept ICO není zcela bez rizika. Tento model opakovaně přilákal scammery, kteří se lákají důvěřivé investory do kampaní, které jsou od začátku předurřeny k zániku. Investoři v těchto podvodných kampaních mají naprosto nulovou šanci na získání svých peněz zpět a měli by se s nimi rozloučit.

Některé ICO uplatňují omezení pro účastníky z jiných zemí. Přesněji jde o účastníky ze Spojených Států. Je to proto, že tito investoři nechtějí být cílem amerických orgánů činných v trestním řízení v případě nešťastného výsledku jejich nezákonné ICO kampaně.

Dalším možným nebezpečím, které ICO sdílí s kryptoměnami obecně, je jejich proměnlivost. Jakákoliv fluktuace ceny tokenů a kryptoměn bezpochyby ovlivní výkonnost ICO.

ICO jsou také ovlivňovány regulacemi vlád, které se obávají jejich dopadu na světovou ekonomiku. Typickým příkladem je nedávný zákaz ICO, který zavedla vláda v Číně. Zákaz pravděpodobně plyne z obav investorů okolo přibývajících podvodných praktik ve světě kryptoměn a možnému narušení ekonomiky země, v níž jsou kryptoměny akceptovány jako prostředky směny.

Lze s klidným svědomím konstatovat, že účast v ICO je riskantní. Tuto charakteristiku ICO sdílí s ostatními výnosnými obchody. Pokud chcete investovat do ICO, mějte na paměti, že podstupujete obrovské riziko. V případě nešťastné události Vaše investice nezískáte zpět. Americký regulační orgán o tomto riziku varuje všechny Američany, kteří mají v úmyslu do ICO investovat.

Mnoho ICO bylo úspěšně realizováno bez problémů s podvodným jednáním. Značná část z nich byla pro potěšení investorů provedena transparentně. Ve skutečnosti pro mnoho lidí znamenala jejich investice do ICO a jiných kryptoměn pozitivní změnu jejich finanční situace.

Ve zkratce, zatímco se s ICO pojí určitá míra rizika, nezabránila těm úspěšným z nich v tom, mít pozitivní vliv jak na společnost, tak na investory. Mnoho lidí upřelo svou pozornost k investování do ICO z přesvědčení, že pokud funguje pro ostatní, není důvod, aby nefungovalo pro ně.

Po x-té, potenciální investoři jsou vyzýváni k tomu, aby byli ve svém jednání obezřetní.

8. Nejtragičtější ICO

DAO měl být prvním decentralizovaným rizikovým fondem. Byl založen na Etheru a mnoho potenciálních investorů bylo přesvědčeno, že uspěje. DAO spustil svoji ICO v roce 2016 a vydělalo díky tomu přes 150 milionů dolarů.

Jenže chytrý kontrakt, který za DAO stál, měl drobnou chybu, které později využil hacker a vydělal si tak 50 milionů dolarů. Pro pořadatele a investory to bylo zničující. Aby napravili situaci, museli pořadatelé použít hard fork Etherea ke zmražení existujících DAO tokenů. Toto jim pomohlo nakonec zvrátit krádež a mohli tak přejít k jinému chytrému kontraktu. Pomocí nově vytvořené adresy byly všem majitelům tokenu navráceny jejich podíly.

Toto jsou některé ze základních a poučných faktů o ICO. Existují ale další související koncepty, které musíte vědět, abyste zcela pochopili koncept ICO.

face question question question
face question question question question question

Co je kryptoměna?

Kryptoměna je digitální měna, která je používána jako prostředek směny v některých zemích světa. Je bezpečnou, anonymní a decentralizovanou digitální měnou, která slouží podobným účelům jako například dolar, libra apod. Avšak kryptoměny nemají fyzickou podobu, jako výše zmíněné. Jejich podoba je pouze digitální.

Kryptoměny jsou založeny na principu kryptografie. To je proces, který je již léta používán ke konverzi srozumitelných informací do obtížně rozluštitelného kódu. Je také používán pro sledování převodů a nákupů.

Digitální měna ale nebyla původním cílem kryptografických vývojářů. Nejdříve se s krptografií experimentovalo běhe druhé světové války, kdy byly potřeba efektivního a bezpečného způsobu komunikace. Vojáci v ní pro tyto účely našli široké využití.

Úspěch, kterého kryptografie dosáhla jako zabezpečený způsob komunikace, vedl k jejímu současnému použití ve spojení s počítačovou a matematickou vědou. Dnes je používána také pro online finanční transakce a informace.

Kryptoměny jsou naprosto odlišnou entitou od tradičních měn, které jsou kontrolovány centrálními autoritami, jako je např. centrální banka. Jsou postaveny na principu decentralizované technologie. Ta pomáhá uživatelům zaručit bezpečnost jejich finančních transakcí a zabezpečit jejich uložené peníze. To je prováděno bez přítomnosti bankovních služeb nebo jiných finančních institucí.

Jsou také poháněny technologií blockchainu. Jde o digitální účetní knihu, ve které jsou bezpečně uchovány všechny transakce. Obsah blockchainu je trvale uložen bez možnosti jej jakkoliv upravovat. Tak je každá transakce uložená na technologii blockchainu naprosto bezpečná. To je jedním z řady faktorů, které stojí za celosvětovým uznáním kryptoměn jako prostředků směny.

Zde vyvstává další otázka: O čem to celé je?

Co je blockchain?

Blockchain je pečlivě a bezpečně uchovaný, digitalizovaný, decentralizovaný veřejný záznam všech transakcí kryptoměny. Přestože byl původně vyvinut pro zpracovávání transakcí Bitcoinu, s postupem času se rozšířil na všechny kryptoměny.

Využívá distribuovanou technologii účetní knihy pro záznam všech transakcí kryptoměn. Všechny transakce zaznamenané v této digitální databázi jsou zde permanentně uloženy a nemohou být jakkoliv změněny, zmanipulovány, nebo smazány. To přidává záznamu jistý stupěň důvěrohodnosti a dělá jeho obsah spolehlivým, což mohou povrdit všechny osoby v blockchainu zainteresované. Jakmile je jeden blockchain naplněn, je vytvořen nový.

Co jsou altcoiny?

Altcoin je derivát dvou různých slov: alternativní a coin (mince). Jako takový, altcoin tedy odkazuje na alternativní mince. Ty jsou dalšími digitálními měnami, které byly vytvořeny po úspěchu Bitcoinu ve světě kryptoměn.
Jinými slovy jde o alternativy k Bitcoinu, první decentralizované digitální měně na světě.

V tuto chvíli existují tisíce alternativ k Bitcoinu. Tyto měny slibují opravit chyby v Bitcoinu nebo poskytnout zcela odlišnou službu. V době psaní tohoto článku bylo v oběhu přes 1 200 altcoinů.
Investoři je mohou najít na mnoha burzách. A to není všechno. Nové altcoiny vznikají téměř denně.

Přestože některé z měn nezvládnou přežít jako alternativy k Bitcoinu, jsou takové, které předčily všechna očekávání a existují do dnešního dne. Mezi nimy jsou například Ripple, Ethereum, Litecoin, a Dash.

Investoři s těmito měnami stále zkoušejí své štěstí a jsou za to bohatě odměňováni.

decentralized

Co je decentralizovaná autonomní organizace (DAO)?

Je dalším důležitým konceptem v kryptoměně. Decentralizovaná autonomní organizace (DAO) představuje organizaci, která se řídí souborem pravidel, známým jako chytré kontrakty. Soubor pravidel řídící tyto kontrakty a peněžní transakce, které jsou na nich prováděny, je uložen v blockchainu. Mezi populární DAO patří Digix.io, the DAO, a Dash governance.

Po úspěšném nasazení DAO do blockchainu Etherea, je její změna je těžká. Chytrý kontrakt, který za ní stojí, také nemůže být snadno změněn. Proto je pro jednoho člověka takřka nemožné upravit obsah blockchainu. Stejně tak nemohou být změněna pravidla.

Zatímco tato vlastnost dělá DAO velmi bezpečnou, může se také stát její slabinou. Pokud se v DAO najde bug (chyba), vývojáři nemohou snadno změnit kód a chybu odstranit. Dobrým příkladem je nabourání DAO, které jsem zmínil dříve. Bez použití forku by bylo nemožné získat ukradené peníze zpět. A to je obrovská nevýhoda.

Porozumění decentralizovaným aplikacím

Decentralizované aplikace (DApp) jsou softwarové programy, navržené tak, aby nad nimi neměla kontrolu žádná entita. Lépe to pochopíte, pokud je srovnáte s Bitcoinem, který je další decentralizovanou entitou; kryptoměnou.

Stejně jako Bitcoin, decentralizované aplikace nejsou pod kontrolou žádné centrální autority a taktéž ke svým operacím využívají blockchain Etherea.

Mezi výzamné společnosti, které využívají sílu decentralizovaných aplikací, patří:

Eth-Tweet

Je decentralizovaná aplikace, která stojí za službou microbloggingu. Běží na blockchainu Ethereum a uživatelům umožňuje tweetovat zprávy o maximální délce 160 znaků.

4g Capital

Společnost používá tuto decentralizovanou aplikaci k financování malých podniků v Africe digitální měnou. Projekt zahrnuje poskytování nezajištěných dluhů malým podnikatelům na Africkém kontinentu.

WeiFund

WeiFund používá chytré kontrakty pro svůj crowdfunding. Společnost využívá ekosystému Ethereum k poskytování služeb crowdfundingu, které jsou dostupné všem uživatelům.
Platforma také dělá všechno proto, aby zajistila, že všechny její důležité aspekty jsou decentralizované.

Decentralizované aplikace mají následující vlastnosti:

  • Jsou open-source. Kdokoliv z veřejnosti si může zobrazit jejich zdrojový kód.
  • Jdou podněcující. Jsou navrženy s digitálními aktivy/kryptotokeny pro vlastní chod.
  • Jsou decentralizované. Přebírají technologii podobnou blockchainu. Ta také funguje jako kryptografická technologie, aby bylo zajištěno, že decentralizované aplikace jsou oproštěny od vlivu jakékoliv centrální autority.
  • Mají protokol/algoritmus. To jim umožňuje generovat tokeny. Také mají zabudovaný mechanismus shody.

Toto jsou čtyři vlastnosti, které decentralizované aplikace definují. V důsledku to znamená, že jsou tyto aplikace poháněny tokeny, které si samy vyrábějí pomocí protokolu/algoritmu.

Protože jsou open source, zainteresované osoby si mohou zobrazit zdrojový kód a v případě potřeby jej upravit. Jsou schopny urychlit proces vývoje produktu a udělat jej škálovatelným z hlediska množství a kvality.

Decentralizované aplikace jsou také postaveny na technologii blockchainu. Ta slouží jako účetní kniha, v níž jsou permanentně uchovávány záznamy transakcí. Pro aktualizaci obsahu účetní knihy je vyžadován token.

decentralized

Co je chytrý kontrakt?

Je hancí silou DAO a dalších aplikací založených na Ethereu. Je to kontrakt, který se sám spustí, jamile jsou splněny požadavky smluvních stran v rámci smlouvy splněny. Smlouva i kód jsou uloženy na síti decentraliziovaného distribuovaného blockchainu.

Chytré kontrakty mají celou řadu využití. S použitím chytrých kontraktů můžete provést zabezpečenou transakci s někým, koho jste nikdy předtím nepotkali. Chytrý kontrakt se spustí, jakmile jsou splněny podmínky, které si ve smlouvě nastavíte. Můžete tak obejít centrální autoritu, jakýkoliv právní systém nebo donucovací mechanismus.

Díky chytrým kontraktům jsou transakce vypátratelné, transparentní a permanentní. Taktéž eliminují riziko podvodu, jelikož chytrý kontrakt se chová v souladu se vzájemnou dohodou mezi oběma stranami smlouvy.

Můžete tak transparentně směňovat akcie, majetek, peníze nebo jiná aktiva bez nutnosti prostředníka. Dokonce i v případě porušení dohody chytrý kontrakt spustí pro osobu, která nesplnila svůj závazek, předem nastavené penále.

Chytré kontrakty jsou používány:

Digitální entita

S chytrým kontraktem můžete mít svoji online identitu pod kontrolou. Chytré kontrakty vám umožní rozhodnout se, jaký typ osobních a důvěrných informací sdělíte druhé straně. Také lidi ochraňují před krádeží identity a následnými důsledky, které s sebou pro oběť nese.

Záruky

Chytré kontakty také ulehčí správu kapitálových tabulek. Umožňují také jednoduše provádět automatické platby rozdělení akcií a dividend, přičemž snižuje provozní rizika.

Hypotéky

Chytré kontrakty se také používají v hypotékách. Umožňují hypoteční automatizaci. Ta dovoluje automatické propojení zúčastněných stran a dělá celý proces plynulejším a méně náchylným k chybám. Platba může být také automaticky zpracována, zatímco zástavní právo může být uvolněno z pozemkových záznamů po úplném zaplacení úvěru.

Dodavatelský řetězec

S využitím síly Internetu věcí mohou chytré kontrakty snadno monitorovat cestu produktu z výrobní továrny do skladu. Díky tomu je sledování zásob jednodušší, a tím pádem je možné řádné řízení pojištění dodavatelského řetězce, financování a rizika. Ověřování a sledování snižuje zranitelnost dodavatelského řetězce vůči podvodům a krádežím.

Pojištění automobilu

Proces pojištění automobilu je plný nesrovnalostí. Chytré kontrakty mohou dopomoci k vylepšení tohoto sektoru a udělat celý proces méně stresujícím a chybovým.
Chytrý kontrakt má potenciál uchovat údaje záznamu jízdy společně s historií nehod a umožnit tak vozidlu, které je propojeno Internetem věcí jednat z vlastní iniciativy a odeslat žádost ihned po nehodě.

 

Je to proto, že chytré kontrakty jsou používány k automatizaci ověřování, zpracování a platby.
Každý ze záznamu pojistníka bude obsahovat historii jeho vozu, záznam o jízdě a zprávy o nehodách. Pro dosažení nejlepších výsledků se tím eliminuje vedení duplicitních záznamů.

To není kompletní výčet oblastí využití chytrých kontraktů. S každým novým dnem vývojáři nalézají další oblasti jejich uplatnění. Cílem je využít naplno jejich potenciálu a zjistit, co přinese budoucnost pro svět chytrých kontraktů a ICO.

Proč investovat do ICO?

Je pravdou, že existují potenciální podvodníci, kteří se živí na popularitě ICO, aby okradli neobezřetné investory. To ale neznamená, že všichni organizátoři ICO jsou podvodníci. Stále existují i ti poctiví. Ve skutečnosti jsem ještě nenarazil na business, který by byl 100% bez rizika. Všechny s sebou nesou rizika, jen každý jiný stupěň.

Proč byste tedy přes všechna rizka měli zvážit investici do ICO? Jak jsem již řekl, žádný obchod není absolutně bezrizikový. Ani ICO v tomto není jiné a stejně jako s každým jiným obchodem, i zde s nimi musíte počítat.

Na druhou stranu ICO nabízí svým investorům skvělé výhody:

  • Protože jsou decentralizované, ICO nereguluje žádná centrální autorita. Nikdo tak nemá kapacitu sám rozhodovat o osudu investorů.
  • Jelikož nejsou silně regulovány jako IPO, investice do ICO pro Vás bude snadná. Můžete se proto pohodlně vyhnout problémům, které jsou společné bankám a spekulantům.
  • Jsou také dostupné. ICO tokeny nejsou prodávány za přemrštěné ceny. Ne, jsou investorům nabízeny levně. To jim umožňuje dosáhnout zisku jejich pozdějším prodejem za vyšší cenu.
  • Účast v ICO je také snadná. K využívání ICO pro investice do kryptoměn . nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti, ani nemusíte být odborníkem na finance. Potřebujete jen znát jejich koncept. Dobrou zprávou je, že Internet informacemi o ICO oplývá a dokonce můžete najít výuková videa na toto téma.
  • Jde o finančně výnosnou investici. Mnoho kryptoměn udělalo od dob spuštění Bitcoinu v roce 2009 z milionů lidí milionáře. Nyní je ten pravý čas investovat do Vaší budoucnosti investicí do ICO. Pokud Vám v roce 2009 ujel vlak, toto je Vaše druhá šance, kterou byste si za žádnou cenu neměli nechat ujít.

Pokud se rozhodnete udělat krok kupředu, získáte tyto výhody a mnohem více, bez ohledu na rozsah Vaší investice. Množství startupů už úspěšně získalo finanční prostředky na své projekty pomocí ICO.

Zde je krátký seznam ICO, které jsou toho příkladem:
 Filecoin

Toto je historicky zřejmě neúspěšnější ICO. Filecoin spustil své ICO dne 10. srpna 2017. Po jeho skončení získal přes 250 milionů dolarů.

Tezos

Tezos své ICO odstartoval v červenci 2017 a něhem 13 dnů s jeho pomocí získal Bitcoiny a Etherea v hodnotě 232 milionů dolarů. Je proto považován po Filecoinu za druhé nejúspěšnější ICO.

EOS

EOS má také na účtu úspěšné ICO. Společnost s jeho pomocí v červenci 2017 získala 185 milionů dolarů. Je proto třetí nejúspěšnější, po Filecoinu a Tezos.

Bancor

Jeho ICO také připadá na červenec 2017. Po třech hodinách prodeje svůch tokenů společnost vydělala Ethery v hodnotě 153 milionů dolarů.

Status

Status má také své místo mezi úspěšnými ICO. Tato společnost své ICO uskutečnila v červenci 2017 a dostala se za hranici 100 milionů dolarů, když si přišla na celkových 108 milionů.

Ethereum

Samotné Ethereum využilo ICO k získání 18 milionů dolarů během 42 dní, což jej řadí k úspěšným společnostem, kterým se díky ICO podařilo získat požadované finance.

Když Vitalik Buterin, programátor a výzkumník kryptoměn pro společnost Bitcoin navrhl v roce 2013 myšlenku Etherea jako altcoinu, jen málo lidí očekávalo, že tato digitální měna toho během krátké doby dokáže tolik.

Ethereum svými chytrými kontrakty a ICO předčilo všechna očekávání. Na financování existujících nebo nových programů se vybraly miliardy dolarů. Stejně tak byly miliony lidí odměněny za jejich odvahu riskovat a investovat do ICO.

ICO a chytré kontrakty tady budou tak dlouho, dokud bude existovat Ethereum. To značí světlou budoucnost pro ICO investory a ostatní uživatele chytrých kontraktů. Ethereum je zcela zjevně měnou budoucnosti.

Závěr

Přestože ICO a digitální měna obecně mají své stinné stránky, vysoká návratnost investic (ROI), jež ICO nabízí, z něj dělá něco, do čeho se investovat opravdu vyplatí. Rozhodnete-li se dnes investovat, dlouhodobě se Vám to vrátí v podobě skvělých dividend.

Jen pro připomenutí, my za Vás uděláme potřebnou práci, než se rozhodnete do čehokoliv investovat. Tímto Vám odpadne stres, pojící se s vypořádáváním se s podvodníky a ztrátou těžce vydělaných peněz.

Doporučíme Vám jen ICO s osvědčenými obchodními modely a silnými týmy za zády.

Comments

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Invest and trade crypto nowBuy here

[altdonation]

Privacy Policy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Získejte více informací o ICO

Rolovat nahoru